Sint-Obrechtsstraat

In de middeleeuwen leefde een groot deel van de stadsbevolking van de lakennijverheid en op vele plaatsen in weiden en meersen waren ramen opgesteld voor de lakennijverheid. Heel wat van die plaatsen kregen de naam 'raamstraat' met één of andere specifiek woord erbij gevoegd. Ook in de Meers tussen de Oostmeers en Westmeers was er een Raamstraat. Vanaf 1600 sprak men van de Sint-Obrechtstraat, dat verwijst wellicht naar het huis op de noordoosthoek van de straat dat Sint-Obrecht heette ofwel naar het Godshuis Sint-Obrecht uit de Langestraat datbelangrijke eigendommen had in de Meers.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License