Sint-Pietersabdij te Steenbrugge

De bibliotheek van de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge is een bewaarbibliotheek. Ze bevat boeken over kerkvaders, religie, geschiedenis, heemkunde, wijsbegeerte, letterkunde en kunst. De bibliotheek bezit 53 handschriften, waarvan twee Ethiopische uit de 18de eeuw, een 500-tal oude drukken en een hele reeks werken van na 1800.


Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Vera Vinck
Tel.: 050 35 72 51
E-mail: eb.tenyks|eggurbneetsbib#eb.tenyks|eggurbneetsbib
Toegankelijkheid: De bibliotheek is momenteel niet toegankelijk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License