Sint-Pietersnoordstraat

In 1932 kocht het stadsbestuur een perceel grond op Sint-Pieters dat aanpaalde aan de Blankenbergse Steenweg. Op 1 oktober werd aan de Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen vergunning verleend voor het bouwen van een eerste reeks van 18 woningen met voortuin. Meerdere woningen zouden nog volgen. Al vrij vlug kreeg deze wijk de naam Sint-Pieters-Tuinwijk. Er ontstonden vijf nieuwe straten: Sint-Pietersnoordstraat, Sint-Pieterszuidstraat, Sint-Pietersplein, de Pleinstraat en de Bekeweg (oostkant). De namen werden gegeven door het schepencollege op 16 oktober 1923.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License