Stadsarchief Brugge

Het Stadsarchief van Brugge bewaart alle documenten die betrekking hebben op het verleden van de stad. De akten, rekeningen en andere documenten zijn in de eerste plaats afkomstig van de stedelijke administratie en dateren van de 12de eeuw tot heden. Ook archieven van particulieren, verenigingen en bedrijven die van belang zijn voor de Brugse geschiedenis worden opgenomen. Daarnaast is er nog een verzameling van documentaire stukken zoals foto's en prentkaarten en ander beeldend of audiomateriaal. Dit alles wordt geordend, beschreven en toegankelijk gemaakt voor raadpleging door onderzoekers en geïnteresseerden. Ook via rondleidingen, tentoonstellingen, lezingen en een website wordt het archief kenbaar gemaakt.


Burg 11A
8000 Brugge
Contactpersoon: Dr. Noël Geirnaert
Tel.: 050 44 82 64
Fax: 050 44 82 61
Website: www.brugge.be/archief
E-mail: eb.eggurb|feihcrasdats#eb.eggurb|feihcrasdats
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 25 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License