Stadsklokken

Bij het beklimmen van de 366 treden van de toren van het Belfort kom je halfweg de beiaard tegen. De klankrijkdom van de Brugse beiaarden is zeer beroemd. De beiaardier brengt prachtige muziekuitvoeringen tot hun recht. Hiertoe bespeelt hij de 47 verschillende klokken met slecht een toetsenbord. Samen wegen alle klokken 27 500 kilogram. Niet niets. Een kleine aanrader is om te gaan kijken naar de beiaardier en zijn klokkenspel. In de achthoekige toren bevinden zich de klokken waarvan de meeste door hamers gegongd worden. Een beetje oorverdovend van dicht, het klokkenspel is dan ook van ver te horen.

Geschiedenis:
Voor de 16e eeuw werden klokken manueel geluid. Het luiden van de klokken had een specifieke betekenis, zoals:

  • Het openen en sluiten van de stadspoorten;
  • een werkklok die het begin en einde van de werktijden aangaf - het was verboden om met onvoldoende licht te werken;
  • een klok die aangaf vanaf wanneer het niet meer toegelaten was om zonder toorts door de straten te lopen;
  • feestelijke klokken luidden tijdens allerhande feestelijkheden, zo bijvoorbeeld tijdens de Heilig-Bloedprocessie.

Vanaf 1523 zorgde een trommel, aangedreven door een uurwerk, voor het regelmatig spelen van bepaalde klokken (zoals voor het aangeven van het uur). Met de trommel werd het ook mogelijk om (wereldlijke en geestelijke) liederen af te spelen. Vanaf 1604 werd door het stadsbestuur een beiaardier ingehuurd om dit te doen tijdens zon-, feest- en marktdagen. In 1675 bestond de beiaard uit 35 klokken, ontworpen door de Antwerpenaar Melchior de Haze. Na de brand van 1741 bestaat de beiaard uit 47 klokken, gebouwd door Joris Dumery, samen zo'n 27,5 ton dus.


Klokkengieters: 2 Joris Dumery (1742), 9 Joris Dumery (1743), 3 Joris Dumery (1744), 10 Joris Dumery
(1745), 2 Joris Dumery (1748), 21Koninklijke Eijsbouts, Asten (NL) (1969)

Aantal klokken: 47 Basklok: g0 = 5.378 kg
Totaal gewicht: 27.535 kg
Transpositie: reine kwart omlaag (klaviertoon c1 = slagtoon g0)
Stemming: middentoonstemming

Totale omvang klavier: c1 tot c5 (4 oct.) c1 - d1 - e1 - f1 chrom. c5
Omvang manuaal: c1 - c5 (4 octaven - 47 toetsen)
Omvang pedaal: c1 - g2 (anderhalf octaaf - 18 toetsen)
Klavier: Noord-Europese Standaard, Clock-O-Matic 1987

Klokken_Belfort_Brugge.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License