Visscherie

Zonder tegenspraak HET gastronomisch visrestaurant van Brugge zowel voor zijn variëteit, kwaliteit als originaliteit.

Open: 12.00-14.00 & 19.00-22.00
Gesloten: di


Vismarkt 8
8000 Brugge
T 050 33 02 12
F 050 34 34 38
eb.eirehcssiv|ofni#eb.eirehcssiv|ofni
Visscherie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License