Volkssterrenwacht Beisbroek

In het Stedelijk Domein Beisbroek, in het zuidwesten van Sint-Andries, ligt de Volkssterrenwacht Beisbroek. De sterrenwacht met planetarium, opgericht in 1984, beoogt de studie en popularisatie van de sterrenkunde, de ruimtevaart, de weerkunde en aanverwante wetenschappen. In tegenstelling tot een professionele sterrenwacht, heeft een volkssterrenwacht of publiekssterrenwacht als doel een breed publiek te informeren over sterrenkunde en ruimtevaart, de astronomie te populariseren bij een breed publiek en amateurastronomen te verenigen. Bij de volkssterrenwacht worden met enige regelmaat lezingen gegeven over allerhande onderwerpen in de sterrenkunde dan wel ruimtevaart. Ook kan eenieder terecht voor vragen over het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, door het observeren met een telescoop.

Klik hier om naar de site te gaan!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License