Brugge en Europa (4,2 km)

Deze wandeling leidt u doorheen het voormalige hanzekwartier, dit is het stadsdeel waar in de 14de-15de eeuw de meeste vreemde kooplieden hun handelskantoren en natiehuizen gevestigd hadden. Startplaats is de Burg:

Kaart Wandeling

  • U komt automatisch bij het niet te missen Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29. De Brugse Stadsschouwburg (1869) is één van de best bewaarde stadstheaters in Europa en werd recent grondig gerestaureerd. Achter de sobere, neorenaissance gevel bevinden zich een majestueuze theaterzaal en foyer in eclectische stijl. De historische Stadsschouwburg wordt door Cultuurcentrum Brugge onverminderd gebruikt als een belangrijk presentatieplatform voor hedendaagse dans, theater en concerten.
  • Even verder is Huis Ter Beurze: op deze plaats regelden kooplieden destijds hun zaken (handels-en wisseltransacties). De naam van het huis en van de familie Van der Beurze lagen aan de grondslag van de term ‘beurs’, die in diverse andere talen werd overgenomen.
  • De straat rechtover het gebouw is de Academiestraat die je naar de Poortersloge brengt, Academiestraat 14: dit 15de eeuwse gebouw was destijds dé ontmoetingsplaats van vooraanstaande Brugse burgers (poorters).Thans wordt het gebruikt door het Rijksarchief. In een muurnis van de Poortersloge ziet u een beeld van het ‘Brugs Beertje', volgens de overlevering, de oudste en meest prominente inwoner van de stad.
  • Hier treft u de Bisschoppelijk Seminarie aan, Potterierei 72: voormalige Cisterciënzerabdij van ‘Ter Duinen’, met imposante 18de eeuwse kerk. Ook het Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, een voormalig hospitaal (13de eeuw), thans museum. Historisch hospitaalcomplex (14de-17de eeuw): overzicht van de productie, sedert de 14de eeuw, van Brugse kunstenaars en ambachtslui (belangrijke zilverschatten, talrijke schilderijen, meubels, beelden, oude Vlaamse getijdenboeken).
  • Bij het verlaten van de kapel is het even op uw stappen terugkeren. U gaat over de eerstvolgende brug (wel niet van de brug springen), vervolgens naar links de Langerei en via de Annuntiatenstraat, Collaert Mansionstraat naar de Sint-Gilliskerk: 15de-eeuws kerkgebouw, met vier merkwaardige schilderijen (1774) van de Brugse schilder Jan Gaeremijn die episodes uitbeelden uit de geschiedenis van de voormalige aartsbroederschap van de ‘Trinitariërs'.
  • Nog te vinden in de Ezelstraat is de Joseph Rylandtzaal genoemd naar de Brugse componist (1870-1965), op het Achiel van Ackerplein. Voorheen Anglikaanse kerk, thans gebruikt als concertzaal voor kamer-en orgelmuziek. In de gevel een barokke en uitbundige beeldengroep (1987) in het teken van de muziek.
  • Op het einde van de straat net over de ring is de prachtige Ezelpoort: recent gerestaureerde 14de-eeuwse stadspoort. Van het oorspronkelijke middeleeuwse bouwwerk, dat verschillende latere wijzigingen onderging, is thans nog slechts een gedeelte te zien. Hier nam in 2010 het stadsorkerst zijn intrek.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License