Verrassend Brugge (4 km)

Dit kwartier van de stad wordt beheerst door het nieuwe Concertgebouw, startplaats is de Burg:

Kaart Wandeling

  • Keer terug naar de Smedenstraat en loop door tot de Smedenpoort: gebouwd in 1367-68, later diverse keren verbouwd. Boven de poort hangt een klokje dat ’s avonds het sluitingsuur van de poort aankondigde. Het bronzen doodshoofd herinnert aan het verraad van een Gentenaar, die in 1688 stiekem de poort wou openzetten voor de Franse invallers onder leiding van Lodewijk XIV. De poort is in 2009 helemaal geel geschilderd wat de zichtbaarheid ten goede gaat maar een vertekend beeld geeft van de middeleeuwse poort. De Bond, Buiten Smedenvest 1, is een voormalige katoen- en wolweverij (1861) net buiten de stadsmuren, die nu gebruikt wordt door Cultuurcentrum Brugge als creatie- en tentoonstellingsruimte voor recent en nieuw werk van toonaangevende hedendaagse beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Vlakbij worden 's winters de zwanen een onderdak geboden door het Stadsbestuur.
  • Zet de wandeling verder op de stadsvesting, parallel aan de Hendrik Consciencelaan. Het zal niet lang duren of je stoot op het Waterhuis: 14de eeuws gebouwtje dat tot halfweg de 18de eeuw een belangrijke schakel was in het Brugse watervoorzieningsnet. Aan het einde van de vest kom je bij de Boeveriestraat (scherp links nemen dus). Het gebouw van het VTI is het eerste gebouw dat de straat domineert. Op de gevel vind je de heraldische symbolen van de beroepen die vroeger werden onderwezen in dat gebouw. Nu nog wordt er les gegeven maar de helft van de beroepen wordt in de Zandstraat onderwezen of bestaat simpelweg niet meer.Even verder is het Sint-Godelieveabdij (1623), Boeveriestraat 45 en de Kapucijnenkerk, Boeveriestraat 18.
  • U passeert de Dumery-klok: voormalige brandklok uit het Belfort, hier neergezet ter herinnering aan de Dumery-klokkengieterij uit de 18de eeuw die in deze buurt gevestigd was. Tegen het einde van de straat, aan de rechterkant, merkt u een aantal typische godshuizen op: ‘Van Campen’ (1436), ‘Gloribus’ (1634) en ‘Sucx’ (1436). De namen verwijzen naar de families die aan de basis lagen van deze stichtingen.

Dit ontwerp van de hand van de architecten Robbrecht en Daem werd een staaltje van technisch vernuft, vormgegeven vanuit een heel persoonlijke visie. Laat je overdonderen door de perfecte akoestiek tijdens één van de vele voorstellingen in de Kamermuziekzaal of de Concertzaal.

  • Ook op 't Zand hebben we de Beeldengroep met fontein: het ensemble bevat 4 beeldengroepen: ‘De Baadsters’ (symbolische voorstelling van de Vlaamse steden Brugge, Gent, Antwerpen en Kortrijk), ‘Landschap in Vlaanderen’, ‘De Vissers’ (verwijzend naar de verbondenheid tussen Brugge en de zee) en ‘De Fietsers’. Gerealiseerd in 1985-86 door het kunstenaarsechtpaar Stefaan Depuydt en Livia Canestraro.
Panorama_%27t_Zand.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License