Westmeers

Meers was vroeger de éénvormige benaming voor een gebied aan water gelegen, regelmatig door water omspoeld of lage weidegrond die in natte winters nog eens onder water kwam. Een meers was zeker groter dan een 'bilk' en minder of niet afgesloten. Pas toen in de Brugse Meers twee gelijklopende straten ontstonden, heeft men ze Oostmeers en Westmeers genoemd. Een latere verbindingsweg tussen de Oostmeers en Walplein werd uiteindelijk Zonnekemeers genoemd naar een huis op de hoek van de Oostmeers en de 'Nieuwe Meers' die 't Zunneken heette.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License