Wevershof

Het is een binnenplaats waarrond huisjes zijn gebouwd en dateert van 1835. Dergelijke binnenplaatsen met een smalle doorgang naar straat noemde men 'forten'. Ze geleken op godshuizen maar werden door privé personen gebouwd die echte huisjesmelkers waren. Op maatschappelijk en hygiënisch gebied liet alles veel te wensen over. Uiteraard is het fort nu gesaneerd en verbouwd door het OCMW. De benaming verwijst naar de wevers die in die tijd tot de armste klassen van de bevolking behoorden en wellicht daar woonachtig waren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License